Ubezpieczenia dla firm

img

img

Każdy właściciel firmy musi zdawać sobie sprawę z tego, jak wiele zagrożeń wiąże się z prowadzeniem działalności gospodarczej. W Polsce firmy najczęściej zawierają umowy ubezpieczenia związane z posiadaną flotą pojazdów. Ryzyk, o których powinniśmy pamiętać, jest jednak znacznie więcej. To przede wszystkim kradzieże, a także wszelkiego typu żywioły – pożar, zalanie, uderzenie pioruna. Ubezpieczenie to także ochrona majątku firmy, i zdrowia ludzi w przypadku wszelkiego rodzaju katastrof budowlanych. Właściciel firm może także w trosce o swoich pracowników zapewnić ochronę ubezpieczeniową dla całej załogi. Są to m.in. ubezpieczenia zdrowotne, grupowe polisy na życie czy też pracownicze programy emerytalne.

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują firmom także mocno zaawansowane polisy, dotyczące finansów przedsiębiorstwa.

Ubezpieczenie oznacza ochronę nie tylko majątku firmy, ale także zdrowia i życia pracowników.

Jak chronić finanse swojej firmy?
Ubezpieczenia to ochrona nie tyle przed zniszczeniami czy uszkodzeniami majątku, a przed tym, co wskutek tych uszkodzeń możemy stracić. Wiadomo, że każda firma uzyskuje przychody dzięki niezawodnej pracy wielu maszyn i urządzeń. Problem pojawia się wtedy, gdy maszyny te odmawiają posłuszeństwa. Firma nie przynosi wówczas dochodów, a ponosi koszty (pracownicy, czynsze itp.). Dlatego warto pomyśleć o polisie, która ubezpiecza przed utratą zysków.

Jak chronić swoich pracowników?
Pracownicy to najważniejszy kapitał każdego przedsiębiorstwa. Dlatego warto dbać o ich przyszłość i chronić się przed skutkami różnego rodzaju niepożądanych wydarzeń. Jedną z form takiego zabezpieczenia są grupowe ubezpieczenia na życie. Zapewniając kadrze tego typu ochronę mamy pewność, że rodzina zatrudnionego u nas pracownika nie zostanie bez środków do życia, w razie jego śmierci lub nieszczęśliwego wypadku. Kolejnym produktem dla pracowników są Pracownicze Programy Emerytalne.

Ubezpiecz firmę od kradzieży
Kradzież majątku to zdarzenie, przed którym do pewnego stopnia firma może zabezpieczyć się sama. M.in. poprzez stosowanie systemów monitoringu, ochronę, czy system alarmowy. Mimo to zdarza się, że złodziejom uda się złamać wszystkie zabezpieczenia, okraść firmę i przez to narazić jej właściciela na znaczne koszty. Przed finansowymi skutkami takich zdarzeń chroni nas ubezpieczenie. Warto się na nie zdecydować nawet wtedy, gdy uważamy, że mamy wystarczający system zabezpieczeń w naszej firmie.