Emerytury / oszczędności

img

img

Pieniądze na emeryturę odkłada każdy z nas i to już od momentu rozpoczęcia kariery zawodowej. Środki z obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego nie zapewnią nam na emeryturze takiego standardu życia, jaki mieliśmy, pracując zawodowo. Dlatego o tym, by zabezpieczyć swoją emeryturę, warto pomyśleć już na początku kariery zawodowej. Powód jest prosty: im dłuższy czas oszczędzania, tym większy komfort życia w przyszłości. Ponadto, jeżeli zaczniemy odkładać pieniądze odpowiednio wcześnie, oszczędności nie staną się dla nas dużym wyrzeczeniem – w zupełności wystarczy wówczas przeznaczyć na ten cel nawet 200 zł miesięcznie. Takie dobrowolne „doubezpieczenie się” nosi nazwę III filara.

Ubezpieczenia posagowe

Po co ubezpieczenie?
Zadaniem ubezpieczenia posagowego jest zapewnienie Twojemu dziecku spokojnego startu w dorosłe życie. Umowę takiego ubezpieczenia zawieramy, gdy nasze dziecko jest jeszcze małe. Wypłata następuje, wtedy gdy zdecydujemy – najczęściej w momencie osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości, rozpoczęcia bądź ukończenia studiów. Pamiętajmy o jednym – pieniądze, które odkładamy na polisie, przez cały czas pracują. Im wcześniej pomyślimy więc o polisie dla dziecka, tym więcej pieniędzy dostanie ono w momencie zakończenia umowy.

Jak się ubezpieczać
Gdy wybierzemy już moment, w którym chcemy podpisać umowę, musimy zdecydować, kiedy dziecko otrzyma pieniądze. Składkę możemy płacić na wiele różnych sposobów – jednorazowo bądź regularnie, np. co miesiąc albo co kwartał. Sprawdźmy, co oprócz pieniędzy dla dziecka zapewnia nam ubezpieczenie posagowe. Wiele towarzystw oferuje np. renty dla dziecka w wypadku śmierci rodzica, a także renty dla dziecka, jeżeli to ono dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu.

W trakcie umowy
Pamiętajmy o terminowym opłacaniu składek. Jeżeli zdecydowałeś się na opcję ze składką jednorazową, a po jakimś czasie zdecydujesz, że chciałbyś zainwestować więcej w przyszłość swojego dziecka, towarzystwo raczej nie będzie stwarzać trudności. Istnieje możliwość dopłacania do polisy w późniejszym terminie, mimo że zdecydowaliśmy się na produkt ze składką jednorazową.

Gdy dojdzie do zdarzenia
Po przekroczeniu przez dziecko wieku przewidzianego w umowie (np. 18 lub 25 lat), przysługuje mu określone w umowie świadczenie. Kwota ta może zostać wypłacona jednorazowo lub pieniądze będą wypłacane w transzach, np. w formie miesięcznej renty. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by twoje dziecko kontynuowało współpracę z ubezpieczycielem. Zgromadzony kapitał może posłużyć do założenia polisy inwestycyjnej bądź ochronnej.